• +30 210 68 00 177

Αναλαμβάνουμε:

Detection of Opportunities

• Την εξεύρεση χορηγικών ευκαιριών που να ταιριάζουν με το προφίλ της εταιρείας
• Την δημιουργία στοχευμένων και εξατομικευμένων χορηγικών προτάσεων
• Την ανάλυση και αξιολόγηση κάθε χορηγικής πρότασης που λαμβάνετε παραθέτοντας την
καταλληλότερη ενέργεια που θα πρέπει να δρομολογηθεί Monitoring & Evaluation
• Την πλήρη παρακολούθηση των χορηγικών συνεργασιών και την εξασφάλιση των συμφωνηθέντων παροχών (monitoring)
• Aνάλυση των χορηγιών και προτάσεις για βελτίωση τους